Zahraniční činnost

J. Moserová se v roce 2003 znovu stala členkou Výkonné rady UNESCO

UNESCO: Výkonná rada je výsostným orgánem Organizace Spojených národů pro vědu vzdělání a kulturu. Výkonná rada zasedá dvakrát v roce, na jaře a na podzim. Členové Výkonné rady také působí v komisích, do kterých jsou voleni. Dr.J.Moserová působí v Komisi pro konvence a doporučení.

COMEST – UNESCO

Na 29. konferenci UNESCO v roce 1997 bylo rozhodnuto o založení Světové komise pro etiku vědy a technologie, která by zaručovala, aby vědecké a technologické pokroky, nebyly zneužívány a nepředstavovaly tak riziko pro lidstvo. Komise byla založena v roce 1998.

NATO

Parlamentní shromáždění NATO bylo založeno v roce 1955. Mezi PS NATO a NATO existuje řada formálních i pracovních vztahů, přesto je PS NATO nezávislou organizací. Má konzultativní charakter a jeho cílem je vytvářet pojítko mezi národními parlamenty členských a přidružených států shromáždění a představiteli NATO.

UNESCO

Dne 26. 10. 1999 byla senátorka Jaroslava Moserová zvolena předsedkyní Generální konference UNESCO. Při této příležitosti přednesla inaugurační projev, kde vyjádřila své naděje ohledně budoucí činnosti této organizace.